Δυσβίωση

Δυσβίωση

Δυσβίωση, ένα αποτέλεσμα πολλών επιθέσεων στο μικροβίωμα

Πολλοί παράγοντες μπορεί να διαταράξουν το μικροβίωμα, μεταξύ των οποίων: η διατροφή, οι ιογενείς ή βακτηριακές λοιμώξεις και η λήψη αντιβιοτικών.

Μπορεί να προκαλέσουν:

  • μία αλλαγή στη σύνθεση του μικροβιώματος σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο (απώλεια ευεργετικών βακτηρίων και ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων)
  • και μία σημαντική μείωση της μικροβιακής ποικιλότητας.

Διαταράσσεται η ισορροπία που είναι ζωτική για τη φυσιολογική κατάσταση του εντέρου: πρόκειται για τη δυσβίωση.

Οι διάφοροι τύποι της απώλειας ισορροπίας του μικροβιώματος που οδηγούν σε δυσβίωση.
Οι διάφοροι τύποι της απώλειας ισορροπίας του μικροβιώματος που οδηγούν σε δυσβίωση.

Αυτή η ανισορροπία έχει άμεσες συνέπειες πάνω μας. Μπορεί να προκαλέσει:

  • δυσφορία, για παράδειγμα κοιλιακούς πόνους
  • τυμπανισμό,
  • διαταραχές στη διέλευση, δυσκοιλιότητα ή/και διάρροια

Ωστόσο, αυτή η δυσβίωση είναι συνήθως παροδική και το μικροβίωμα επανέρχεται σταδιακά στην αρχική του κατάσταση: αυτή η ικανότητα ονομάζεται ανθεκτικότητα.