Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Αρριάνι Φαρμακευτική ΑΕ

Λ. Λαυρίου 85

190 02 Παιανία

Τηλ.: 210 66 83 000

email: arriani@arriani.gr

Επιστημονική Υποστήριξη:

Αρριάνι Φαρμακευτική ΑΕ

Λ. Λαυρίου 85

190 02 Παιανία

Τηλ.: 210 66 83 000

email: marnera@arriani.gr & arriani@arriani.gr

Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών:

PHARMASSIST Ltd

Ανθρακωρύχων 15

142 35 Νέα Ιωνία

Τηλ.: 210 65 61 435

email: safety@pharmassist.gr